با ما در تماس باشید: 10 98 89 22 - 09 98 89 22-021

منو

صفحه اصلی

چگونه زبان انگلیسی را ساده و راحت و بدون گرامر بیاموزیم؟

 قدم اول در یادگیری شناختن نوع یادگیری فرد است. این شناخت کمک میکند تا زبان آموز به بهترین حالت ممکن مطالب را یاد بگیرد.

How can we learn the best in the shortest time? This might be the question of many English language learners. There are a lot of factors which have an important role in learning. It might be a good idea to be familiar with the learning styles and identify yours. The way that you learn might be one of these or a combination of them

نحوه ی یادگیری افراد را می توان به چند دسته تقسیم کرد. هر فرد میتوانند از چند طریق نیز برای یادگیری بهتر استفاده کند.

۱Visual: you prefer to use pictures, maps, charts, images and etc. to understand better

For example, they try to look at the pictures and memorize in a picture form

       

Aural: you prefer to use sound and music.

For example, they make rhythm to learn or memorize or they listen to music while studying their lessons

 • Verbal: you prefer to use words both written and spoken.

For example, they retell it in their own words or write them

.

Physical: you prefer to use your body and do something.

For example, they do the exact things like an experiment

 • Logical: you prefer to use logic and understand better by reasons.

For example; They try to find a rule

 • Social: you learn better in a group with other people. This type of learners can be in a studying group
 • Solitary: you prefer to learn by yourself. This type of learners prefers to be alone while they are learning
 • .
 • While reading these types, you could remind some of your habits in English language learning. Identifying your style will boost your learning and will help your teacher as well.  If you are interested in this you can read more on the website below, and you can find the questionnaire to find your learning style.

 

 • Reference: http://www.learning-styles-online.com/overview
  • برای دسترسی یه مطالب بیشتر در این زمینه می توانید به سایت بالا مراجعه کنید.

   در صورت علاقه مند بودن به پیدا کردن شیوه ی یادگیری خود نیز میتوانید پرسش نامه مربوطه در سایت زیر را پر نمایید.

 • .

http://www.educationplanner.org/students/self-assessments/learning-styles-quiz.shtml

.


آزمون زبان آزمون IELTS