با ما در تماس باشید: 10 98 89 22 - 09 98 89 22-021

منو

صفحه اصلی

Rihanna-What Now

I’ve been ignoring this big lump in my throat
برای مدت ها به این بغض بزرگ تو گلوم بی اعتنا بودم

I shouldn’t be crying tears were for the weak
نباید گریه میکردم و میگفتم اشک ریختن واسه آدمای ضعیفه

The days I’m stronger know what so I say
برای روزهای زیادی قوی بودم اما می دونی چیه؟ بذار بگم

That’s something missing
که این وسط یه چیزی مشکل ایجاد میکنه

Whatever it is, it feels like it’s laughing at me through the glass of a two-sided mirror
هر چیزی که هست باعث میشه حس کنم داره از پشت یه آینه که از دو طرف دید داره بهم میخنده

Whatever it is, just laughing at me
هرچیزی که هست داره به من میخنده

And I just wanna scream
و منم فقط دلم میخواد سرش فریاد بکشم که

What now? I just can’t figure it out
خوب حالا چی؟ آره من نمیتونم از پسش بر بیام

What now? I guess I’ll just wait it out
حالا چی؟ من میخوام منتظرش بمونم

What now? Ohhhh what now?
حالا چی؟

I found the one he changed my life
من کسی رو پیدا کردم که زندگیمو عوض کرد

But was it me that changed
اما در واقع این من بودم که عوض شدم

And he just happened to come at the right time
واون تنها کاری که کرد این بود درست به موقع وارد زندگیم شد

I’m supposed to be in love
و قسمت این بود که عاشقش بشم

But I’m not mugging
منم نمیخوام با سرنوشت بجنگم

Whatever it is, it feels like it’s laughing at me through the glass of a two-sided mirror
هر چیزی که هست باعث میشه حس کنم داره از پشت یه آینه که از دو طرف دید داره بهم میخنده

Whatever it is, it’s just sitting there laughing at me
هر چیزی که هست درست اونجا نشسته و به من میخنده

And I just wanna scream
و منم فقط دلم میخواد سرش فریاد بکشم که

What now? I just can’t figure it out
خوب حالا چی؟ آره من نمیتونم از پسش بر بیام

What now? I guess I’ll just wait it out
حالا چی؟ من میخوام منتظرش بمونم

What now? Please tell me
حالا چی؟ لطفا بهم بگو

What now?
حالا چی؟

There’s no one to call cause I’m just playing games with them all
هیچکس نیست که بخوام باهاش حرف بزنم چون همه اطرافیانمو بازی دادم

The more I swear I’m happy, the more that I’m feeling alone
هر چی بیشتر تظاهر به خوشحالی میکنم بیشتر احساس تنهایی می کنم

Cause I spent every hour just going through the motion
چون من هر لحظم رو وقف کنار اومدن با اواطفم میکنم

I can’t even get the emotion to come out
اما حتی نمیتونم احساساتم رو درست ابراز کنم

Dry as a bone, but I just wanna shout
مثل استخوان محکم به نظر میام اما از درون میخوام فریاد بزنم

What now? I just can’t figure it out
خوب حالا چی؟ من نمیتونم از پسش بر بیام

What now? I guess I’ll just wait it out
حالا چی؟ من میخوام منتظرش بمونم

What now? Somebody tell me
حالا چی؟ یکی بهم جواب بده

What now?
حالا چی؟

I don’t know where to go
نمیدونم باید کجا برم

I don’t know what to feel
نمیدونم باید چه حسی داشته باشم

I don’t know how to cry
یادم رفته چطور باید گریه کنم

I don’t know ow ow why
هیچی نمیدونم… اما چرا

I don’t know where to go
نمیدونم باید کجا برم

I don’t know what to feel
نمیدونم باید چه حسی داشته باشم

I don’t know how to cry
یادم رفته چطور باید گریه کنم

I don’t know ow ow why
هیچی نمیدونم… اما چرا

I don’t know where to go
نمیدونم باید کجا برم

I don’t know what to feel
نمیدونم باید چه حسی داشته باشم

I don’t know how to cry
یادم رفته چطور باید گریه کنم

I don’t know ow ow why
هیچی نمیدونم… اما چرا

So what now?
حالا چی؟


آزمون زبان آزمون IELTS