با ما در تماس باشید: 10 98 89 22 - 09 98 89 22-021

منو

صفحه اصلی

A sky full of stars

Cause you’re a sky
چون تو یه آسمونی

Cause you’re a sky full of the stars
چون یه آسمونی پر از ستاره

I’m gonna give you my heart
میخوام عشقمو بهت بدم

Cause you’re a sky
چون تو یه آسمونی

Cause you’re a sky full of stars
چون یه آسمونی پر از ستاره

Cause you light up the path
چون مسیر رو روشن میکنی

And I don’t care, go on and tear me apart
و واسم مهم نیست بیا و داغونم کن

And I don’t care if you do
و واسم مهم نیست که این کارو بکنی

Cause in a sky cause in a sky full of stars
چون در آسمون در آسمونی پر از ستاره

I think I saw you
فکر کنم تو رو دیدم

Cause you’re a sky cause you’re a sky full of stars
چون تو یه آسمونی چون یه آسمونی پر از ستاره

I wanna die in your arms
میخوام در دستان تو بمیرم

Cause you get lighter the more it gets dark
چون هر چی تاریکتر میشه تو روشنتر میشی

I’m gonna give you my heart
میخوام قلبمو بهت بدم

And I don’t care, go on and tear me apart
و واسم مهم نیست بیا و داغونم کن

And I don’t care if you do
و واسم مهم نیست که این کارو بکنی

Cause in a sky cause in a sky full of stars
چون در آسمون در آسمونی پر از ستاره

I think I see you
فکر کنم تو رو میبینم

Cause you’re a sky you’re a sky full of stars
چون تو یه آسمونی یه آسمونی پر از ستاره

Such a heavenly view
عجب منظره ای مثل بهشته

You’re such a heavenly view
تو مثل منظره بهشت میمونی


آزمون زبان آزمون IELTS