با ما در تماس باشید: 10 98 89 22 - 09 98 89 22-021

منو

صفحه اصلی

Holiday

Let me take you far away
بذار ببرمت یه جای دور

you’d like a holiday
دلت سفر تفریحی میخواد

Let me take you far away
بذار ببرمت یه جای دور

You’d like a holiday
دلت سفر تفریحی میخواد

Exchange the cold days for the sun
روزهای سرد رو با خورشید عوض کنیم

A good time and fun
اوقات خوشی داشته باشیم و بهمون خوش بگذره

Let me take you far away
بذار ببرمت یه جای دور

You’d like a holiday
دلت سفر تفریحی میخواد

Let me take you far away
بذار ببرمت یه جای دور

You’d like a holiday
دلت سفر تفریحی میخواد

Exchange your troubles for some love
مشکلاتت رو با کمی عشق عوض کنیم

Wherever you are
هر جا هستی

Let me take you far away
بذار ببرمت یه جای دور

You’d like a holiday
دلت سفر تفریحی میخواد

Longing for the sun you will come
مشتاق خورشیدی و میای

To the island without name
به جزیره ای بی نام و نشون

Longing for the sun be welcome
مشتاق خورشیدی خوش آمدی

On the island many miles away from home
به جزیره ای که فرسنگ ها از خونه فاصله داره

Be welcome on the island without name
خوش اومدی به جزیره ای بی نام و نشون

Longing for the sun you will come
مشتاق خورشیدی و میای

To the island many mile away from home

به جزیره ای که فرسنگ ها از خونه فاصله داره

 


آزمون زبان آزمون IELTS