با ما در تماس باشید: 10 98 89 22 - 09 98 89 22-021

منو

صفحه اصلی

I’ll Never Break Your Heart

Baby, I know you’re hurting
عزیزم میدونم داری اذیت میشی

Right now you feel like you could never love again
الان احساس میکنی دیگه هیچوقت نمیتونی عاشق بشی

Now all I ask is for a chance to prove that I love you
حالا تنها چیزی که ازت میخوام اینه که فرصتی بهم بدی تا بهت ثابت کنم دوست دارم

From the first day that I saw your smiling face
از همون روز اول که چهره خندونت رو دیدم

Honey I knew that we would be together forever
عزیزم میدونستم که تا ابد با همیم

When I ask you out
ازت پرسیدم

You said no but I found out darling that you’d been hurt
گفتی نه ولی من فهمیدم قبلا اذیت شدی عزیزم

You felt like you’d never love again
احساس کردی دیگه هیچوقت نمیتونی عاشق بشی

I deserve a try honey
من ارزشش رو دارم که با من امتحان کنی عزیزم

Just once give me a chance and I’ll prove this all wrong
به من فرصت بده تا بهت ثابت کنم اشتباه میکنی

You walked in, you were so quick to judge
اومدی تو خیلی سریع قضاوت کردی

But honey he’s nothing like me
ولی عزیزم من اصلا مثل اون نیستم

I’ll never break your heart
هیچ وقت دلت رو نمیشکنم

I’ll never make you cry
هیچ وقت گریه ات رو در نمیارم

I’d rather die than live without you
ترجیح میدم بمیرم تا اینکه بدون تو زندگی کنم

I’ll give you all of me
همه وجودم رو بهت میدم

Honey, that’s no lie
عزیزم دروغ نیست

As time goes by, you will get to know me a little more better
با گذشت زمان من رو کمی بهتر میشناسی

Girl that’s the way love goes baby, baby
دختر جریان عشق اینه عزیزم

And I know you’re afraid to let your feeling show
و من میدونم که میترسی احساست رو نشون بدی

And I understand
و دختر میفهمم

Girl, it’s time to let go
الان وقتشه که اون جریان رو فراموش کنی چون

( Girl, it’s time to let go because )
الان وقتشه که اون جریان رو فراموش کنی

I deserve a try honey
من ارزشش رو دارم که با من امتحان کنی عزیزم

Darling why can’t you see
عزیزم چرا متوجه نیستی؟

I’ll never break your heart
هیچ وقت دلت رو نمیشکنم

No way, no how..
اصلا امکان نداره

 


آزمون زبان آزمون IELTS