با ما در تماس باشید: 10 98 89 22 - 09 98 89 22-021

منو

صفحه اصلی

ترجمه آهنگ Adele-Hello

 

 

ترجمه آهنگ Adele-Hello

Hello, it’s me

سلام، منم

I was wondering if after all these years

داشتم فک می کردم بعد این همه سال

You’d like to meet, to go over everything

شاید بخوای هم دیگه رو ببینیم و همه چیزو مرور کنیم

They say that time’s supposed to heal ya

می گن گذشت زمان همه چیزو درست می کنه

But I ain’t done much healing

اما  من خیلی بهتر نشدم

?Hello, can you hear me

سلام، صدامو می شنوی؟

I’m in California dreaming about who we used to be

من تو کالیفرنیام(اشاره به آهنگ California Dreamin) و به چیزی که بودیم فک می کنم

When we were younger and free

وقتی که جوون تر و آزاد بودیم

I’ve forgotten how it felt before the world fell at our feet

یادم رفته چه حسی با هم داشتیم قبل اینکه دنیا ما رو از هم جدا کنه

There’s such a difference between us

حالا خیلی تفاوت با هم داریم

And a million miles

و خیلی فاصله(میلیون ها مایل)

ترجمه آهنگ Adele-Hello

[Chorus]

Hello from the other side

سلام، از این طرف (طرف دیگه هم می تونه منظور فاصله زمانی و هم مکانی باشه) دیگه

I must’ve called a thousand times

احتمالا هزار بار باهات تماس گرفتم

To tell you I’m sorry,for everything that I’ve done

تا بگم متاسفم، برای هر کاری که کردم

But when I call you never seem to be home

اما هر دفعه زنگ می زنم انگار خونه نیستی

Hello from the outside

سلام از این بیرون

At least I can say that I’ve tried

حداقل می تونم بگم تلاشمو کردم

To tell you I’m sorry, for breaking your heart

که بگم متاسفم، برای اینگه قلبتو شکستم

,But it don’t matter

اما مهم نیست،

it clearly doesn’t tear you apart anymore

معلومه که دیگه برات اهمیتی نداره

[Verse 2]

?Hello, how are you

سلام، حالت چطوره؟

It’s so typical of me to talk about myself, I’m sorry

برام خیلی عادیه از خودم بگم همش، متاسفم

I hope that you’re well

امیدوارم حالت خوب باشه

Did you ever make it out of that town

تا به حال از شهر بیرون رفتی؟

?Where nothing ever happened

جایی که تا به حال اتفاقی نیافتاده

It’s no secret

واضحه که

That the both of us are running out of time

وقت هر دومون داره به انتها می رسه

ترجمه آهنگ Adele-Hello

[Chorus]

Hello from the other side

سلام، از این طرف (طرف دیگه هم می تونه منظور فاصله زمانی و هم مکانی باشه) دیگه

I must’ve called a thousand times

احتمالا هزار بار باهات تماس گرفتم

To tell you I’m sorry,for everything that I’ve done

تا بگم متاسفم، برای هر کاری که کردم

But when I call you never seem to be home

اما هر دفعه زنگ می زنم انگار خونه نیستی

Hello from the outside

سلام از این بیرون

At least I can say that I’ve tried

حداقل می تونم بگم تلاشمو کردم

To tell you I’m sorry, for breaking your heart

که بگم متاسفم، برای اینگه قلبتو شکستم

,But it don’t matter

اما مهم نیست،

it clearly doesn’t tear you apart anymore

معلومه که دیگه برات اهمیتی نداره

[Verse 2]

?Hello, how are you

سلام، حالت چطوره؟

It’s so typical of me to talk about myself, I’m sorry

برام خیلی عادیه از خودم بگم همش، متاسفم

I hope that you’re well

امیدوارم حالت خوب باشه

?Did you ever make it out of that town

تا به حال از شهر بیرون رفتی؟

Where nothing ever happened

جایی که تا به حال اتفاقی نیافتاده

It’s no secret

واضحه که

That the both of us are running out of time

وقت هر دومون داره به انتها می رسه

[Chorus]

Hello from the other side

سلام، از این طرف (طرف دیگه هم می تونه منظور فاصله زمانی و هم مکانی باشه) دیگه

I must’ve called a thousand times

احتمالا هزار بار باهات تماس گرفتم

To tell you I’m sorry,for everything that I’ve done

تا بگم متاسفم، برای هر کاری که کردم

But when I call you never seem to be home

اما هر دفعه زنگ می زنم انگار خونه نیستی

Hello from the outside

سلام از این بیرون

At least I can say that I’ve tried

حداقل می تونم بگم تلاشمو کردم

To tell you I’m sorry, for breaking your heart

که بگم متاسفم، برای اینگه قلبتو شکستم

,But it don’t matter

اما مهم نیست،

it clearly doesn’t tear you apart anymore

معلومه که دیگه برات اهمیتی نداره

ترجمه آهنگ Adele-Hello

[Bridge]

Ooooohh, anymore

دیگه نه

Ooooohh, anymore

دیگه نه

Ooooohh, anymore

دیگه نه

Anymore

دیگه نه

[Chorus]

Hello from the other side

سلام، از این طرف (طرف دیگه هم می تونه منظور فاصله زمانی و هم مکانی باشه) دیگه

I must’ve called a thousand times

احتمالا هزار بار باهات تماس گرفتم

To tell you I’m sorry,for everything that I’ve done

تا بگم متاسفم، برای هر کاری که کردم

But when I call you never seem to be home

اما هر دفعه زنگ می زنم انگار خونه نیستی

Hello from the outside

سلام از این بیرون

At least I can say that I’ve tried

حداقل می تونم بگم تلاشمو کردم

To tell you I’m sorry, for breaking your heart

که بگم متاسفم، برای اینگه قلبتو شکستم

,But it don’t matter

اما مهم نیست،

it clearly doesn’t tear you apart anymore

معلومه که دیگه برات اهمیتی نداره

ترجمه آهنگ Adele-Hello

آموزشگاه زبان ALC

دوره های آمادگی آزمون TOEFL

تافل (TOEFL) مخفف کلمات “Test of English as a Foreign Language” به معنی آزمون زبان انگلیسی است به عنوان زبان خارجی می باشد که توسط موسسه ETS و تحت نظارت همین موسسه برگزار میشود.این آزمون هم اکنون در بیش از ۱۳۰ کشور دنیا و بیش از ۲۰۰۰ مرکز معتبر برگزار میشود که به سه نوع iBT , pBT , cBT تقسیم میشود.

درخواست مشاوره رایگان

شماره تماس جهت مشاوره:
۰۹ ۹۸ ۸۹ ۲۲ – ۰۲۱ 
۱۰ ۹۸ ۸۹ ۲۲ – ۰۲۱


آزمون زبان آزمون IELTS