با ما در تماس باشید: 10 98 89 22 - 09 98 89 22-021

منو

صفحه اصلی

زبان انگلیسی با آهنگ های به روز و جذاب-Demis Roussos – Far Away

زبان انگلیسی با آهنگ های به روز و جذاب-Demis Roussos – Far Away

There’s a lucky man who’ll take you far away
مردی خوش شانس وجود دارد مردی که تو رو به دور دستها خواهد برد

Far away, so very very far away
خیلی دور خیلی خیلی دور

He will come some day
او روزی خواهد آمد

To another land he’ll take you far away
او تو را به سرزمین دیگری در دوردستها خواهد برد

Far away, so very very far away
خیلی دور خیلی خیلی دور

This will come they say
آنها میگویند این اتفاق خواهد افتاد

Nobody knows who will share
هیچکس نمیداند که چه کسی شریک خواهد شد

All your love pure and fair
تمام عشق تو را خالصانه و مخلصانه

But in your eyes I can see
اما در چشمان تو میتوانم ببینم

That someone will be me
آن شخص من خواهم بود

Who will catch your heart my lovely
چه کسی قلب تو را تصاحب خواهد کرد عشق من

Who can say who can say
چه کسی میتواند بگوید چه کسی میتواند بگوید

More that just a day
بیشتر از یک روز

To another land he’ll take you far away
او تو را به سرزمین دیگری در دور دستها خواهد برد

Far away so very veryfar away
خیلی دور خیلی خیلی دور

Nobody knows who will share
هیچکس نمیداند که چه کسی شریک خواهد شد

All your love pure and fair
تمام عشق تو را خالصانه و مخلصانه

But in your eyes I can see
اما در چشمان تو میتوانم ببینم

That someone will be me
آن شخص من خواهم بود

Nobody knows who will share all your love
هیچکس نمیداند که چه کسی شریک خواهد شد تمام عشق تو را

But in your eyes that someone will be me
اما در چشمان تو میتوانم ببینم آن یک نفر من خواهم بود

Nobody knows who will share
هیچکس نمیداند که چه کسی شریک خواهد شد

All your love pure and fair
تمام عشق تو را خالصانه و مخلصانه

But in your eyes I can see
اما در چشمان تو میتوانم ببینم

That someone will be me
آن شخص من خواهم بود


آزمون زبان آزمون IELTS