با ما در تماس باشید: 10 98 89 22 - 09 98 89 22-021

منو

صفحه اصلی

زبان انگلیسی با آهنگ های جذاب و به روز-Alexander Rybak – fairy tale

زبان انگلیسی با آهنگ های جذاب و به روز-Alexander Rybak – fairy tale

Years ago, when I was younger

سالها پیش ، وقتی جوانتر بودم

I kinda liked a girl I knew

یه جورایی یه دختری رو که میشناختم دوست داشتم

She was mine, and we were sweethearts

اون مال من بود، و ما عزیز دل همدیگه بودیم

That was then, but then it’s true

این مال بعدش بود، البته بعدش به حقیقت پیوست

I’m in love with a fairytale

من عاشق دختر شاه پریون هستم

Even though it hurts

با وجود اینکه روحم رو آزار میده

Cause I don’t care if I lose my mind

چون اهمیتی نمیدم اگه روح و روانم رو از دست بدم

I’m already cursed

من از قبل نفرین شدم

Every day we started fighting

روزها رو با جنگ و دعوا شروع می کردیم

Every night we fell in love

هر شب عاشق همدیگه میشدیم

No one else could make me sadder

هیچکس دیگه ای نمیتونست من رو انقدر ناراحت کنه

But no one else could lift me high above

البته هیچکس دیگه ای هم نمیتونست انقدر من رو به اوج برسونه

I don’t know what I was doing

نمیدونم چیکار کردم

When suddenly we fell apart

وقتی که ناگهان از هم جدا شدیم

Nowadays, I cannot find her

این روزها نمیتونم پیداش کنم

But when I do, we’ll get a brand new start

اما اگه پیداش کنم،‌شروعی تازه رو با هم خواهیم داشت

I’m in love with a fairytale

من عاشق دختر شاه پریون هستم

Even though it hurts

با وجود اینکه روحم رو آزار میده

Cause I don’t care if I lose my mind

چون اهمیتی نمیدونم اگه هوش و حواسم رو از دست بدم

I’m already cursed

من از قبل نفرین شدم

She’s a fairytale

اون دختر شاه پریونه ( افسانه پریان )

Even though it hurts

با وجود اینکه روحم رو آزار میده

Cause I don’t care if I lose my mind

چون اهمیتی نمیدم اگه هوش و حواسم رو از دست بدم

I’m already cursed

من از قبل نفرین شدم


آزمون زبان آزمون IELTS