با ما در تماس باشید: 10 98 89 22 - 09 98 89 22-021

منو

صفحه اصلی

زبان انگلیسی با آهنگ های به روز و جذاب-Bon Jovi – All About Lovin’ You

زبان انگلیسی با آهنگ های به روز و جذاب-Bon Jovi – All About Lovin’ You

I’m looking at the pages of my life
همه صفحات کتاب زندگیم نگاه میکنم

Faded memories of me and you
به خاطرات محو شده از من و تو

Mistakes you know I’ve made a few
به اشتباهاتی که کردم و خودتم میدونی

I took some shots and fell fro time to time
گاهی سعی کردم و شکست خوردم

Baby you were there to pull me through
عزیزم هوامو داشتی و کمکم کردی

We’ve been around the block a time or two
دیگه تجربه اش رو داریم

I’m gonna lay it on the line
میخوام رک و راست بگم

Ask me how we’ve come this far
ازم بپرسی چطور به اینجا رسیدیم

The answer’s written in my eyes
جوابشو از چشمام میتونی بخونی

Every time I look at you baby I see something new
هر بار که بهت نگاه میکنم عزیزم یه چیز جدید می بینم

That takes me higher than before
که بیشتر از قبل وسوسه ام میکنه

And makes me want you more
و باعث میشه بیشتر از قبل تو رو بخوام

I don’t wanna sleep tonight
نمیخوام امشب بخوابم

Dreaming is just a waste of time
خواب دیدن فقط وقت تلف کردنه

When I look at what my life’s been coming to
وقتی نگاه میکنم که زندگیم به کجا رسیده

I’m all about loving you
دیگه همه فکرم عشق توئه

I’ve all lived I’ve loved I’ve lost
زندگی کردم عاشق بودم شکست خوردم

I’ve paid some dues
زحمت کشیدم تا به اینجا رسیدم

Baby we’ve been to hell and back again
عزیزم سخت ترین مشکلات رو تحمل کردیم

Through it all you were always my best friend
در همه مشکلات همیشه بهترین دوستم بودی

For all the words I didn’t say and all the things I didn’t do
برای همه حرفهایی که نزدم و کارهایی که نکردم

Tonight I’m gonna find a way
امشب میخوام یه راهی پیدا کنم

Every time I look at you baby I see something new
هر بار که بهت نگاه میکنم عزیزم یه چیز جدید می بینم

You can take this world away
میتونی کاری کنی دنیا رو فراموش کنم

You’re everything I am
هر چی هستم به خاطر توئه

Just read the lines upon my face
از تو صورتم حرفامو بخون

I’m all about loving you

همه فکرم عشق توئه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


آزمون زبان آزمون IELTS