با ما در تماس باشید: 10 98 89 22 - 09 98 89 22-021

منو

صفحه اصلی

متن و ترجمه آهنگ Fire on fire

متن و ترجمه آهنگ Fire on fire

Sam Smith

[Verse 1]

My mother said I’m too romantic

مامانم گفت من خیلی رمانتیکم

She said, “You’re dancing in the movies”

اون گفت “تو در فیلم ها میرقصی”

I almost started to believe her

تقریبا داشتم حرفشو باور میکردم

Then I saw you and I knew

بعدش دیدمت و فهمیدم

Maybe it’s ’cause I got a little bit older

شاید این به خاطر اینه که  سنم یکم رفته بالا

Maybe it’s all that I’ve been through

شاید این به خاطر چیزاییه که پشت سر گذاشتم

I’d like to think it’s how you lean on my shoulder

دوست دارم به این فکر کنم که چطوری به شونه من تکیه میکنی

And how I see myself with you

و خودم با تو چطور به نظر میام

متن و ترجمه آهنگ Fire on fire

[Pre-Chorus]

I don’t say a word

من هیچ‌چیزی نمیگم

But still, you take my breath and steal the things I know

اما تو هنوزم نفسه منو بند میاری و هوش  از سرم میپرونی

There you go, saving me from out of the crowd

این کاریه که میکنی، تو منو  از جمعیت دور نگه میداری

[Chorus]

Fire on fire, we’re normally killers

آتش رو آتش ما به طور عادی دوتا  قاتلیم(خوشتیپیم)

With this much desire, together, we’re winners

با اینهمه شوق، با همدیگه، ما برنده ایم

They say that we’re out of control and some say we’re sinners

اونا میگن ما غیر قابل کنترلیم و بعضی هاشون میگن ما گناهکاریم

But don’t let them ruin our beautiful rhythms

اما نزار ریتم زیبامونو خراب کنن

‘Cause when you unfold me and tell me you love me

چون وقتی فاش میکنی و بهم میگی دوسم داری

And look in my eyes

و به چشمهام نگاه میکنی

You are perfection, my only direction

تو کاملی٬ تنها جهت منی

It’s fire on fire, mmm

این آتش رو آتشه

It’s fire on fire

این آتش رو آتشه

متن و ترجمه آهنگ Fire on fire

[Verse 2]

When we fight, we fight like lions

وقتی دعوامون میشه مثل دو تا شیر دعوا میکنیم

But then we love and feel the truth

اما بعدش به هم عشق میورزیم و حقیقتو حس میکنیم

We lose our minds in a city of roses

ما عقلمونو در شهر رزها از دست میدیم

We won’t abide by any rules

و نمیخواهیم به هیچ قانونی پایبند باشیم

[Pre-Chorus]

I don’t say a word

من هیچ‌چیزی نمیگم

But still, you take my breath and steal the things I know

اما تو هنوزم نفسه منو بند میاری و هوش  از سرم میپرونی

There you go, saving me from out of the crowd

این کاریه که میکنی، تو منو  از جمعیت دور نگه میداری

متن و ترجمه آهنگ Fire on fire

[Chorus]

Fire on fire, we’re normally killers

آتش رو آتش ما به طور عادی دوتا  قاتلیم

With this much desire, together, we’re winners

با اینهمه شوق، با همدیگه، ما برنده ایم

They say that we’re out of control and some say we’re sinners

اونا میگن ما غیر قابل کنترلیم و بعضی هاشون میگن ما گناهکاریم

But don’t let them ruin our beautiful rhythms

اما نزار ریتم زیبامونو خراب کنن

Cause when you unfold me and tell me you love me

چون وقتی فاش میکنی و بهم میگی دوسم داری

And look in my eyes

و به چشمهام نگاه میکنی

You are perfection, my only direction

تو کاملی٬ تنها جهت منی

It’s fire on fire, oh

این آتش رو آتشه

It’s fire on fire

این آتش رو آتشه

متن و ترجمه آهنگ Fire on fire

[Bridge]

Fire on fire, we’re normally killers

آتش رو آتش ما به طور عادی دوتا  قاتلیم

With this much desire, together, we’re winners

با اینهمه شوق، با همدیگه، ما برنده ایم

They say that we’re out of control and some say we’re sinners

اونا میگن ما غیر قابل کنترلیم و بعضی هاشون میگن ما گناهکاریم

But don’t let them ruin our beautiful rhythms

اما نزار ریتم زیبامونو خراب کنن

متن و ترجمه آهنگ Fire on fire

[Chorus]

Fire on fire, we’re normally killers

آتش رو آتش ما به طور عادی دوتا  قاتلیم

With this much desire, together, we’re winners

با اینهمه شوق، با همدیگه، ما برنده ایم

They say that we’re out of control and some say we’re sinners

اونا میگن ما غیر قابل کنترلیم و بعضی هاشون میگن ما گناهکاریم

But don’t let them ruin our beautiful rhythms

اما نزار ریتم زیبامونو خراب کنن

Cause when you unfold me and tell me you love me

چون وقتی فاش میکنی و بهم میگی دوسم داری

And look in my eyes

و به چشمهام نگاه میکنی

You are perfection, my only direction

تو کاملی٬ تنها جهت منی

It’s fire on fire

این آتش رو آتشه

متن و ترجمه آهنگ Fire on fire

[Outro]

You are perfection, my only direction

تو کاملی٬ تنها جهت(مسیر.هدف) منی

It’s fire on fire

این آتش رو آتشه

متن و ترجمه آهنگ Fire on fire

دوره های تخصصی IELTS مختص تمامی متقاضیانی است که قصد مهاجرت یا ادامه تحصیل دارند و يا

به منظور دست يابی به فرصت های شغلی قصد شرکت در آزمون IELTS را دارند


درخواست مشاوره رایگان

شماره تماس جهت مشاوره

۰۹ ۹۸ ۸۹ ۲۲ – ۰۲۱ 
۱۰ ۹۸ ۸۹ ۲۲ – ۰۲۱


آزمون زبان آزمون IELTS