021 - 22 89 98 09
021 - 22 89 98 10
ورود به پرتال
گروه آموزشی آزرم
 
بستن2

درخواست مشاوره
بستن

درخواست تعیین سطح

نمونه آزمون Speaking به همراه راهنما ترتیب پاسخگویی

در این ویدیو، سوالاتی در مورد محل زندگی شخص آزمون دهنده پرسیده می شود که او تا حد امکان به طور دقیق به آن ها پاسخ می دهد.

 

مشاوره رایگان کلاس زبان