021 - 22 89 98 09
021 - 22 89 98 10
ورود به پرتال
گروه آموزشی آزرم
 
بستن2

درخواست مشاوره
بستن

درخواست تعیین سطح

دوره ها ویژه آکادمی زبان ALC / نامه نگاری و ایمیل های تجاری

مکاتبات بازرگانی

این دوره ها مناسب برای تمامی مدیران و یا کارمندانی است که وظیفه ارتباطات نوشتاری و تنظیم نامه های بازرگانی را دارند. بدیهی است که شیوه نوشتار و اصطلاحات به کار رفته در مکاتبات بازرگانی در همه زبان ها نقش به سزایی در عقد قراردادها و موفقیت در روابط بین الملل شرکت ها دارند.

این دوره به صورت فشرده بوده که تنها ۱۰ جلسه به طول خواهد انجامید و در روزهای پنجشبه یا جمعه (سه ساعته) و نیمه خصوصی (۳ تا ۶ نفره) برگزار خواهد شد.
درخواست مشاوره رایگانمکالمه بازرگانی

conversation-alc (1)
درخواست مشاوره رایگان