021 - 22 89 98 09
021 - 22 89 98 10
ورود به پرتال
گروه آموزشی آزرم
 
بستن2

درخواست مشاوره
بستن

درخواست تعیین سطح

آزمون های زبان فرانسه – TCF-DAP , DELF , DALF

آزمون های زبان فرانسه - TCF-DAP , DELF , DALF

آزمون های زبان فرانسه – TCF-DAP , DELF , DALF

 

demande d’admission préalable)  TCF-DAP)

یکی دیگر از آزمون های متقاضیان ادامه تحصیل صرفاً در سال اول یا دوم دانشگاه (از مقطع لیسانس) این آزمون می باشد که دانشجویان به منظور اثبات تسلط زبانی خود می بایست درخواست پذیرش اولیه (DAP) را دنبال کنند.

 

آزمون های زبان فرانسه شامل تمام موارد امتحانی بخش اجباری آزمون TCF می باشد، به علاوه تفسیر متن.

 diplôme d’études en langue française) DELF)

diplôme approfondi en langue française) DALF)  

 

از دیگر آزمون های معتبری که ویژه متقاضیان ادامه تحصیل در کشور فرانسه طراحی شده اند،  می توان از آزمون DELF (در ۲ سطح مبتدی   ، متوسط)    و آزمون DALF (در سطح پیشرفته)  نام برد. تفاوت این  آزمون با سایر آزمون ها جنبه اعتبار آن است . این آزمون ها از درجه کیفی بالاتری برخوردار هستند،  هر ۴ مهارت اخذ شده یک دیپلم به حساب می آیند. بدین معنی که از اعتباری دائمی برخوردار هستند. زبان آموزان قبل از شرکت در این آزمون ها می بایست شخصاً و یا از طریق تعیین سطح مشخص کنند که قصد شرکت در کدامیک از سطوح ۶ گانه این آزمون را دارند .

 

آزمون فرانسه

آزمون فرانسه

 

 

هر مهارت دارای ۲۵ نمره است ، در نتیجه نمره کل داوطلب از ۱۰۰ محاسبه می شود و حداقل نمره قبولی کسب مجموعاً ۵۰ نمره می باشد . مهارت ها در سطوح مختلف از ساختار و مدت زمان گوناگونی برخوردار هستند.