021 - 22 89 98 09
021 - 22 89 98 10
ورود به پرتال
گروه آموزشی آزرم
 
بستن2

درخواست مشاوره
بستن

درخواست تعیین سطح

کتاب Four Corners 1 چیست و از کجا شروع می شود؟بخش اول

آموزشگاه زبان ALC از نوین ترین روش و کتاب های آموزشی برای برگزاری کلاس های زبان خود استفاده می کند.این کتاب های نوین ، کتاب های Four Corners هستند.

 

در این مقاله قصد داریم کمی درباره ی این کتاب توضیح دهیم.توضیحات در مورد هر کتاب می تواند بسیار زیاد باشد ، به همین دلیل آن را به چند بخش تقسیم خواهیم کرد.

آقای JC Richard و  آقای David Bohlke نویسندگان و جز افراد شناخته شده در عرصه  توسعه زبان انگلیسی هستند.آنها با هدف هایی معین این کتاب ها را طراحی و معرفی نمودند.یکی از مهم ترین اهداف آن ها یادگیری با استفاده از تکنیک های مکالمه هست که طی تحقیقات انجام شده ، موثر ترین روش یادگیری زبان ، استفاده از مکالمه های مستمر می باشد.

حتی شروع کتاب نیز با معرفی حروف الفبا نیست بلکه با یک مکالمه خیلی ساده و ابتدایی است.این مکالمه برای افراد مبتدی هم تا حدودی قابل فهم خواهد بود .

متن اولین مکالمه کتاب Four Corners 1 :

Simon : Hello.I`m Simon.

Chen : Hi,Simon.My Name is Chen.

Nice to Meet you.

Simon : Nice to meet you , too.

این مکالمه کوتاه بین شخصی به نام Simon  و Chen  می باشد که یک احوال پرسی بسیار ساده است.شخص اول بعد از سلام خود را معرفی می کند.

” Hello.I`m Simon.” به معنی “سلام ، من سایمون هستم.”

شخص دوم نیز بعد از سلام به همان شکل خود را معرفی می کند.

” Hi,Simon.My Name is Chen.” به معنی : سلام سایمون.نام من چن است.

و با استفاده از این جمله  ” Nice to Meet you” می گوید “از دیدن شما خوشبختم”

و در آخر نیز شخص دوم با اضافه کردن “too” به معنی “همچنین” به جمله قبل ، به مکالمه پایان می دهد.

در کلاس های زبان آموزشگاه ALC  این مکالمه و تمامی مطالب دیگر کلاس با تکرار های زیاد به طور کلامی بین زبان آموزان و مدرس کلاس مطرح شده و همه با شرکت در مکالمات کلاس به آن ها مسلط می شوند.

این در حالیست که حتی افراد مبتدی که وارد کلاس می شوند با توجه به مکالمات و حرکات توضیحی اساتید تا حد زیادی متوجه مفهوم آنها می شود که این خود به بالا بردن تسلط زبان آموز بسیار کمک می کند.

در بخش های آتی به توضیح کامل در مورد مطالب دیگر این کتاب ها صحبت خواهیم کرد.