021 - 22 89 98 09
021 - 22 89 98 10
ورود به پرتال
گروه آموزشی آزرم
 
بستن2

درخواست مشاوره
بستن

درخواست تعیین سطح

تاثیر زبان فرانسه بر زبان فارسی

جایگاه زبان فرانسه در زبان فارسی

جایگاه زبان فرانسه در زبان فارسی

 

تاثیر زبان فرانسه بر زبان فارسی

پیشینه ی ورود زبان فرانسه در ایران به دوران مشروطه بازمی گردد.

در زمان قاجاریان این جریان با ورود مبلغان مذهبی فرانسوی زبان (میسیونرها) به ایران, عزیمت رجال سیاسی به فرانسه به منظور ادامه تحصیل و تاسیس مراکز آموزشی فرانسوی زبان  نظیر: کالج سن لوئی, مدرسه ژاندارک, آلیانس  و دبیرستان رازی آغازشد و در دوران پهلوی بدنبال سیاست اعزام دانشجو به کشور فرانسه, ادامه یافت.

بواسطه این نسل جوان روشنفکر و تحصیل کرده ایرانی, حجم قابل توجهی از واژگان مدرن فرانسوی وارد زبان فارسی شد.

درادامه و در پی گسترش روابط دیپلماتیک ایران و فرانسه فراگیری این زبان در میان خوانواده های متمول و تحصیل کرده ایرانی به یک ضرورت تبدیل شد و اینگونه است که امروزه شاهد نفوذ همه جانبه ی کلمات فرانسوی در حوزه های مختلفی از زبان فارسی هستیم بگونه ای که شاید فهمیدن ماهیت فرانسوی آنها شما را غافلگیر کند.

به عنوان نمومه از زبان فرانسه :

در حوزه علم ریاضی: سینوس, کسینوس,…

در حوزه پزشکی : میگرن, واریس, سینوزیت,…

در حوزه هنر: اکران, سن, میزانسن, آرتیست,…

کلمات روزمره : آسفالت, املت, پریز, پونز,…