021 - 22 89 98 09
021 - 22 89 98 10
ورود به پرتال
گروه آموزشی آزرم
 
بستن2

درخواست مشاوره
بستن

درخواست تعیین سطح

آزمون های زبان فرانسه – TCF-DAP , DELF , DALF

آزمون های زبان فرانسه - TCF-DAP , DELF , DALF

آزمون های زبان فرانسه – TCF-DAP , DELF , DALF

 

demande d’admission préalable)  TCF-DAP)

یکی دیگر از آزمون های متقاضیان ادامه تحصیل صرفاً در سال اول یا دوم دانشگاه (از مقطع لیسانس) این آزمون می باشد که دانشجویان به منظور اثبات تسلط زبانی خود می بایست درخواست پذیرش اولیه (DAP) را دنبال کنند.

 

آزمون های زبان فرانسه شامل تمام موارد امتحانی بخش اجباری آزمون TCF می باشد، به علاوه تفسیر متن.

 diplôme d’études en langue française) DELF)

diplôme approfondi en langue française) DALF)  

 

از دیگر آزمون های معتبری که ویژه متقاضیان ادامه تحصیل در کشور فرانسه طراحی شده اند،  می توان از آزمون DELF (در ۲ سطح مبتدی   ، متوسط)    و آزمون DALF (در سطح پیشرفته)  نام برد. تفاوت این  آزمون با سایر آزمون ها جنبه اعتبار آن است . این آزمون ها از درجه کیفی بالاتری برخوردار هستند،  هر ۴ مهارت اخذ شده یک دیپلم به حساب می آیند. بدین معنی که از اعتباری دائمی برخوردار هستند. زبان آموزان قبل از شرکت در این آزمون ها می بایست شخصاً و یا از طریق تعیین سطح مشخص کنند که قصد شرکت در کدامیک از سطوح ۶ گانه این آزمون را دارند .

 

آزمون فرانسه

آزمون فرانسه

 

 

هر مهارت دارای ۲۵ نمره است ، در نتیجه نمره کل داوطلب از ۱۰۰ محاسبه می شود و حداقل نمره قبولی کسب مجموعاً ۵۰ نمره می باشد . مهارت ها در سطوح مختلف از ساختار و مدت زمان گوناگونی برخوردار هستند.

آزمون های زبان فرانسه – آزمون TCF

آزمون های زبان فرانسه - آزمون TCF

آزمون های زبان فرانسه – آزمون TCF

 

 

آزمون های زبان فرانسه

همانند زبان انگلیسی در زبان فرانسه نیز آزمون های متعددی نظیر DELF, DALF, TCF, TCFQ, TEF TEFAQ... وجود دارند. این آزمون ها هر یک دارای تاریخ اعتبار متفاوتی هستند. برخی از آنها منحصراً برای متقاضیان مهاجرت و برخی نیز انحصاراً برای داوطلبان ادامه تحصیل طراحی شده اند.

سـطوح مـختلف آزمـون های بین المللی زبان فرانسه در چهارچوب استاندارد های شورای اروپا(CECR) تعریف می شوند. متقاضی پس از گذراندن هر یک از آزمون ها موفق به اخذ مدرک در یکی از سطوح   می شود و در صورت عدم کسب نتیجه مطلوب می تواند ۶۰ روز آینده مجدداً در این آزمون ها شرکت نماید.

 

test de connaissace du français) TCF  Tout public)

یکی از آزمون های معتبر زبان فرانسه که معادل آزمون TOEFL زبان انگلیسی می باشد ، آزمون TCF نام دارد که در ۶۲۹ مرکز معتبر و ۱۲۹ کشور از جمله ایران برگزار می شود . این آزمون توسط مرکز بین المللی مطالعات آمـوزشی (CIEP) به عـنوان مـؤسسه دولـتی وابسته به وزارت آموزش ملی فرانسه طراحی ، تصحیح و ارزشیابی می شود. این آزمون فاقد نمره منفی است و از اعتباری ۲ ساله برخوردار است.

TCF ویژه داوطلبان مشتاق به ادامه تحصیل در دانشگاههای کشور فرانسه و بخش فدرال کشور کانادا می باشد و در ۲ بخش اجباری و اختیاری برگزار می شود .

 

 

بخش اجباری: مهارت ساختار مدت
  درک مطلب شفاهی

درک مطلب کتبی

 تسلط به ساختارهای زبانی

    ۳۰ سؤال ۴ گزینه ای     

   ۳۰ سؤال ۴ گزینه ای     

۲۰ سؤال ۴ گزینه ای

   ۲۵ دقیقه   

   ۴۵ دقیقه   

۲۰ دقیقه

 

 

 

بخش اختیاری: مهارت ساختار مدت
   بیان کتبی

بیانشفاهی

۲ سوژه

۱ سوژه

۴۵/۱ دقیقه

۱۵ دققه