با ما در تماس باشید: 10 98 89 22 - 09 98 89 22-021

منو

صفحه اصلی

Jennifer Lopez – Limitless

Jennifer Lopez – Limitless

۲۰۱۸

[Verse 1]

I couldn’t fight anymore

من دیگه نمیتونستم بجنگم

And I wouldn’t lie anymore
All of the truths
That I couldn’t ignore

و دیگه هیچوقت راجع به حقایقی که نمیتونستم انکارشون کنم دروغ نمیگم

I wouldn’t fight in this war

من دیگه تو این جنگ مبارزه نمیکنم

[Pre-Chorus]

No no no no no no no no
No no no no no no no no crying
No no no no no no no no
No no no no no no no no crying

نه نه نه نه نه نه نه
نه نه نه نه نه نه گریه ممنوع
نه نه نه نه نه نه نه
نه نه نه نه نه نه گریه ممنوع

[Chorus]

I told myself I had to be a different someone

به خودم گفتم باید یه آدم دیگه ای باشم

In order to win at a war I had already won

به خودم گفتم باید یه آدم دیگه ای باشم برای اینکه تو جنگی که از قبل برده بودمش پیروز بشم

“Yeah, I get it all from the saying “I’ll never give up

آره. همه این هارو از این جمله دارم: “هیچوقت تسلیم نشو”

But look at me now

(اما)الان به من نگاه کن

Yeah, look at me, I’m limitless

من بی حد و مرزم

Look at me now

الان به من نگاه کن

Yeah, look at me, I’m limitless

اره، به من نگاه کن، من بی حد و مرزم

[Verse 2]

I am a woman who roars

من اون زنی هستم که غرش میکنه و میخروشه

Nobody opened my doors

هیچکس برای من دری باز نکرد (استعاره از کمک کردن)

I am a woman saying I want more

من اون زنی هستم که میگه بیشتر از این میخوام

So give me what I’m asking for

پس هر چیزی که میخوام رو بهم بده

[Pre-Chorus]

No no no no no no no no
No no no no no no no no crying

نه نه نه نه نه نه نه
نه نه نه نه نه نه گریه ممنوع

[Chorus]

 

I told myself I had to be a different someone

به خودم گفتم باید یه آدم دیگه ای باشم

In order to win at a war I had already won

به خودم گفتم باید یه آدم دیگه ای باشم برای اینکه تو جنگی که از قبل برده بودمش پیروز بشم

“Yeah, I get it all from the saying “I’ll never give up

آره. همه این هارو از این جمله دارم: “هیچوقت تسلیم نشو”

But look at me now

(اما)الان به من نگاه کن

Yeah, look at me, I’m limitless

من بی حد و مرزم

Look at me now

الان به من نگاه کن

Yeah, look at me, I’m limitless

اره، به من نگاه کن، من بی حد و مرزم

I made it home

من از اینجا یه خونه(برای خودم) ساختم

I made it known

من اینجارو به همه شناسوندم

I am here to stay

من اینجام که بمونم

I made it home

من از اینجا یه خونه(برای خودم) ساختم

I made it known

من اینجارو به همه شناسوندم

I am here to stay</p

من اینجام که بمونم

I made it home

من از اینجا یه خونه(برای خودم) ساختم

I am here to stay

من اینجام که بمونم

[Chorus]

I told myself I had to be a different someone

به خودم گفتم باید یه آدم دیگه ای باشم

In order to win at a war I had already won

به خودم گفتم باید یه آدم دیگه ای باشم برای اینکه تو جنگی که از قبل برده بودمش پیروز بشم

“Yeah, I get it all from the saying “I’ll never give up

آره. همه این هارو از این جمله دارم: “هیچوقت تسلیم نشو”

But look at me now

(اما)الان به من نگاه کن

Yeah, look at me, I’m limitless

آره به من نگاه کن ,من بی حد و مرزم

Look at me now

الان به من نگاه کن

Yeah, look at me, I’m limitless

آره به من نگاه کن ,من بی حد و مرزم

Jennifer Lopez – Limitless


آموزشگاه زبان ALC

دوره های تخصصی IELTS در آکادمی زبان ALC

دوره های تخصصی IELTS مختص تمامی متقاضیانی است که قصد مهاجرت یا ادامه تحصیل دارند و يا
به منظور دست يابی به فرصت های شغلی قصد شرکت در آزمون IELTS را دارند

شماره تماس جهت مشاوره رایگان و نحوه ثبت نام
۰۹ ۹۸ ۸۹ ۲۲ – ۰۲۱
۱۰ ۹۸ ۸۹ ۲۲ – ۰۲۱

Jennifer Lopez – Limitless


آزمون زبان آزمون IELTS