با ما در تماس باشید: 10 98 89 22 - 09 98 89 22-021

منو

صفحه اصلی

Maybe I, maybe you

Maybe I, maybe you
شاید من و شایدم تو
Can make a change to the world
بتونیم دنیا رو تغییر بدیم
We’re reaching out for(1) a soul
ما به فکر نجات اون روحی هستیم
That’s kind of lost in the dark
که در تاریکی گم شده

Maybe I, maybe you
بتونیم دنیا رو تغییر بدیم
Can find the key to the stars
بتونیم راهی به سوی ستاره ها پیدا کنیم
To catch the spirit of hope
تا روح امید رو بدست بیاریم
To save one hopeless heart
و به یه قلب ناامید، امید ببخشیم

You look up to the sky
تو به آسمون نگاه می کنی
With all those questions in mind
و یه عالمه سوال توی ذهنت هست
All you need is to hear
فقط کافیه گوش کنی
The voice of your heart
به صدای قلبت
In a world full of pain
در این دنیای پر از درد
Someone’s calling your name
یکی داره صدات می کنه
Why don’t we make it true
چرا خودمون همه چی رو روبه راه نکنیم
Maybe I, maybe you
شاید من و شایدم تو

Maybe I, maybe you

شاید من و شایدم تو
Are just dreaming sometimes
فقط بعضی وقتا این رویا رو ببینیم
But the world would be cold
اما این دنیا سرد و بی روح میشه
Without dreamers like you
اگه من و تو رویاپردازی نکنیم

Maybe I, maybe you
شاید من و شایدم تو
Are just soldiers of love
سربازانی هستیم در خدمت عشق
Born to carry the flame
و به دنیا اومدیم تا شعله عشق رو
Bringin'(2) light to the dark
به این تاریکی هدیه بدیمهنگ

You look up to the sky
تو به آسمون نگاه می کنی
With all those questions in mind
و یه عالمه سوال توی ذهنت هست
All you need is to hear
فقط کافیه گوش کنی
The voice of your heart
به صدای قلبت
In a world full of pain
در این دنیای پر از درد
Someone’s calling your name
یکی داره صدات می کنه
Why don’t we make it true
چرا خودمون همه چی رو روبه راه نکنیم
Maybe I, maybe you (3)
شاید من و شایدم تو (۳)

(۱) reach out for در We’re reaching out for a soul یعنی دغدغه چیزی را داشتن، به فکر چیزی بودن، خواهان انجام کاری بودن.
(۲) bringin در Bringin’ light to the dark شکل محاوره ای از فعل bringing است یعنی زمان حال استمراری از فعل bring به معنای آوردن، به ارمغان آوردن


آزمون زبان آزمون IELTS